دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.4.2  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.4.2


موضوع :دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.4.2فایل سالم و تست شده دارای زبان فارسیAlcatel Idol X Dual Simرام فارسی و آنبریک الکاتل با فلش تولز  SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174_Secboot رایت کنیدنکته بسیار مهم:به هیج وجه گوشی رو با فلش تولز فرمت نکنید تا با مشکل خاموشی مواجه نشیدمی توانید فایل رام را بهمراه فلش تولز از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.2.2  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.2.2


موضوع :دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X S950 اندروید 4.2.2فایل سالم و تست شده دارای زبان فارسیAlcatel Idol X Dual Simرام فارسی و آنبریک الکاتلدر مرحله اول ریکاوری را با فلش تولز  SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174_Secboot رایت کنیدسپس رام 4.2.2 رو دانلود کرده و به مموری انتقال دهید گوشی رو با گرفتن ولوم بالا و پاور به ریکاوری ببرید و رام را رایت کنیدنکته بسیار مهم:به هیج وجه گوشی رو با فلش تولز فرمت نکنید تا با مشکل

ادامه مطلب  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.4.2  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.4.2


موضوع :دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.4.2فایل سالم و تست شده دارای زبان فارسیAlcatel Idol X Dual Simرام فارسی و آنبریک الکاتل با فلش تولز  SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174_Secboot رایت کنیدنکته بسیار مهم:به هیج وجه گوشی رو با فلش تولز فرمت نکنید تا با مشکل خاموشی مواجه نشیدمی توانید فایل رام را بهمراه فلش تولز از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید 

ادامه مطلب  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.2.2  

دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.2.2


موضوع :دانلود فایل فارسی گوشی Alcatel Idol X 6040D اندروید 4.2.2فایل سالم و تست شده دارای زبان فارسیAlcatel Idol X Dual Simرام فارسی و آنبریک الکاتلدر مرحله اول ریکاوری را با فلش تولز  SP_Flash_Tool_v3.1320.0.174_Secboot رایت کنیدسپس رام 4.2.2 رو دانلود کرده و به مموری انتقال دهید گوشی رو با گرفتن ولوم بالا و پاور به ریکاوری ببرید و رام را رایت کنیدنکته بسیار مهم:به هیج وجه گوشی رو با فلش تولز فرمت نکنید تا با مشکل خ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1