پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد دو رقمي - 10 اسلای

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمی - 23 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفريق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوينت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوينت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوينت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوينت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; فصل 1 اعداد  

پاورپوينت آماده; فصل 1 اعداد


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 18 اسلایدفصل یک عدد نویسی و الگوها درس اول : یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عدد نویسی : طبقات میلیون ،هزار و یکی ها و ارزش مکانی در جدول، با بازنمایی های مختلف مثل محور ، الگو یابی و...محاسبات :جمع و تفريق از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) ضرب و تقسیم از طریق گسترده نویسی و فرآیندی (با تاکید بر ارزش مکانی) درس اول : یاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی اعداد سه رقمی - 15 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلاید  ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمی - 14 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلاید این ف

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهای مرکب - 6 اسلاید  

دانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکب - 6 اسلاید


دانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکبدانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفريق عددهای مرکب http://tamaddonsell.sellfile.ir/     این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.ساعت کلاس زمان 8:20 را نشان می داد . آموزگار گفت : «2 ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت . » . دانش آموزان تلاش

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس ریاضی علاقه مند سازم؟  

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس رياضي علاقه مند سازم؟


تعداد صفحات: 30 صفحهقیمت: 2500 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چكیدهدرس رياضي بدون شک یکی از مهم ترین درس هایی است که دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی به دانستن و درک آن احتیاج دارند. بسیاری از دانش آموزان به دلایل گوناگون از جمله شیوه تدریس دبیر، تجربه های ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده ریاضی ششم ابتدایی جمع و تفریق - 10 اسلاید  

پاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق - 10 اسلاید


پاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلایدپاورپوينت آماده رياضي ششم ابتدایی جمع و تفريق  - 10 اسلاید این فایل تایید ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفریق رادیکالها - 7 اسلاید  

پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها - 7 اسلاید


پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهامطالب بصورت عکس درج شده استپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق را

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفریق رادیکالها - 7 اسلاید  

پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها - 7 اسلاید


پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهاپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالهامطالب بصورت عکس درج شده استپاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق رادیکالها پاورپوينت رياضي نهم فصل چهارم مبحث جمع و تفريق را

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمی - 13 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب حقوق اساسي تالیف دكتر ارسلان ثابت سعيدي دانشگاه پیام نور  

پاورپوينت کتاب حقوق اساسی تالیف دكتر ارسلان ثابت سعیدی دانشگاه پیام نور


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب حقوق اساسی تالیف دكتر ارسلان ثابت سعیدی دانشگاه پیام نوربخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت : مقدمهبرای اینکه جامعه انسانی والهی بسمت ثبات اجتماعی وعدالت اجتماعی حرکت کند لازمه اش این است که همه احاد ملت ودولت نسبت به حقوق اجتماعی یکدیگر احترام قائل باشند که برای تحقق این امر اگر افراد جامعه از لحاظ فرهنگی وانسان

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی جمع و تفریق عدد اعشاری - 15 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی جمع و تفريق عدد اعشاری - 15 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي سوم ابتدایی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهای سه رقمي - 30 اسلاید&n

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمی - 11 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت درباره رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتقابل ویرایش و آماده پرینتفرمت فایل: پاورپوينتتعداد اسلاید:10بخشی از اسلایدها:جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50 روش های جمع و تفريق برای بدست آور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید  

پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید


پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادنمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد : می دانیم          وتر مثلث قائم الزاویه ای با اض

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید  

پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید


پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادنمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد : می دانیم          وتر مثلث قائم الزاویه ای با اض

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید  

پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید


پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادنمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد : می دانیم          وتر مثلث قائم الزاویه ای با اض

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید  

پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید


پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادنمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد : می دانیم          وتر مثلث قائم الزاویه ای با اض

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید  

پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - 6 اسلاید


پاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادپاورپوينت رياضي هشتم مبحث نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعدادنمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد : می دانیم          وتر مثلث قائم الزاویه ای با اض

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 10   جمع وتفريق ده تایی ها اگر دو عدد دورقمي که یکان آن ها  0  است را با هم جمع کنیم . آن هارا به دسته های ده تایی تبدیل می کنیم . تعداد دسته را با هم جمع یا تفريق می کنیم . 5 ده تایی و 3 ده تایی = 8 ده تایی        80=30+50  و .. . .      این پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوينت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوينت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان مبحث : جمع و تفريق اعداد دو رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید : 8   این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوينت ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مديريت استرس  

پاورپوينت درباره مدیریت استرس


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتقابل ویرایش و آماده پرینتفرمت فایل: پاورپوينتتعداد اسلاید:31بخشی از اسلایدها:سبك زندگی سالم§جسمی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1